Vad kan jag göra för dig?

Alla manus behöver kärlek och bearbetning i olika hög grad och jag har jobbat med hundratals. I extremt få fall har nästan ingen redigering alls krävts innan de gått vidare i processen; till formgivning, sättning, korrekturläsning och därefter till tryckeriet. Men nästan alltid behöver ett manus granskas ordentligt.

Jag är van vid alla typer av manus. De som är skrivna av erfarna författare, de av debutanter, av akademiker, dyslektiker, skrivarkursdrillade och naturbegåvningar med ett unikt språk. Av unga och äldre, av män och kvinnor.

Om du har skrivit något för barn eller i genrerna fantasy eller science fiction är jag inte rätt resurs för dig, annars välkomnar jag det mesta. Och om jag av någon annan anledning inte skulle vara den bästa att ta mig an just ditt manus kanske jag ändå kan rekommendera dig vidare till någon i mitt nätverk.

Jag kan hjälpa dig med tre saker:

Lektörsutlåtande

Lektörer är, traditionellt, ett slags recensenter som frilansar till förläggarna på förlagen. Ur de stora högarna av ”spontanmanus”, alltså manus som förlagen inte själva bett om, sållas ett fåtal fram för att eventuellt föreslås för utgivning.

Förläggarna hinner inte läsa dessa framsållade, möjligen intressanta, manus själva utan tar hjälp av lektörer. Av dem får de ett första utlåtande som hjälper förläggarna att avgöra om manuset ska publiceras eller inte.

Dessa lektörsutlåtanden beskriver innehållet i manuset, dess brister och förtjänster, dess unika egenskaper, aktualitet, språkkvaliteter med mera. Lektörerna resonerar sig fram till antingen en välmotiverad rekommendation att ge ut boken eller en dito refus.

Om manuset passerar det nålsöga som den av förläggaren betrodde lektören utgör, först då läser förläggaren manuset själv. Så här fungerar det i de allra flesta fall.

Nu finns det också lektörer som läser manus innan de skickas till förlagen. Vi är inte så många, men det kan vara före detta förläggare, förlagsredaktörer eller förlagslektörer som nu frilansar – som i mitt fall.

Förlagslektören månar oftast inte om att den som skickar in ett manus som inte riktigt håller måttet ska få konstruktiv feed back för att förbättra det. Inte heller förläggaren. Undantag finns förstås, som när Astrid Lindgren i egenskap av förläggare på Rabén & Sjögren peppade Barbro Lindgren till att bli – en helt fantastisk – författare efter att hon fått Astrids synpunkter på sina allra första texter.

Syftet när jag formulerar lektörsutlåtanden är att de, förutom att vara uppriktiga och innehålla allt som förlagslektörernas utlåtanden gör, ska vara konstruktiva. De ska ge dig som författare konkreta verktyg för att du, i de fall det behövs, själv ska kunna putsa texten så att den blir så bra den bara kan bli.

Manusbearbetning

När du känner att du själv har gjort allt vad du kan för att ditt manus ska bli så bra som möjligt kan du ta hjälp av mig för en manusbearbetning.

Det är nästan alltid omöjligt att se egna småfel i sin text. Alla gör missar när de skriver, även de professionella författarna. Skillnaden i deras fall är att de, när de väl blivit utgivna en gång, ofta får tillgång till en förlagsredaktör direkt när de levererar nästa manus till förlaget.

Förlagsredaktören språkgranskar texten och samarbetar tätt med författaren. Hen kommer oftast med mindre ändringsförslag som lyfter texten. Redaktören föreslår även att vissa partier kanske ska strykas helt och efterfrågar ibland tillägg och förtydliganden så att läsaren ska hänga med i berättelsen.

Jag jobbar som oberoende redaktör med manusbearbetning. Det innebär att jag gör exakt detsamma som en förlagsredaktör, och ibland föreslår jag mer genomgripande ändringar. Det kan handla om att lyfta fram element i texten som skapar det eftertraktade ”läsdrivet” eller ”hur ska det gå-känslan” hos läsaren. Sådant som gör läsaren så nyfiken att få svar på vissa frågor att hen fortsätter läsa till slutet.

Utifrån textens kvaliteter strävar jag efter att förstärka det som redan är bra och rensa bort det som bromsar läsningen. Och så språkgranskar jag naturligtvis.

Textproduktion/medförfattande

Inte alla författare har tid, förmåga eller ens ambition att själva formulera sin berättelse i skrift. Men det finns alternativ även här.

Jag kan, utifrån ett råmaterial bestående av manusutkast, anteckningar, dagböcker, journaler eller annan skriftlig dokumentation kompletterat av samtal och intervjuer sammanställa din berättelse. Jag är lyhörd för ditt sätt att uttrycka dig och arbetar fram ett textprov för ditt godkännande innan vi bestämmer oss för att producera ett helt manus tillsammans.

Så går det till