Så går det till

Process och pris för medförfattande/textproduktion

När jag är medförfattare vid en bokproduktion skriver jag ner din berättelse utifrån intervjuer med dig och eventuellt även andra för berättelsen relevanta personer runt dig. Jag kan också ha stor glädje av dagboksanteckningar, journaler, brev eller annan dokumentation.

För att jag ska ta mig an ett skrivprojekt behöver jag ett utgivningsbeslut från ett förlag som jag kan få ett förskott av under den tiden då jag arbetar med manuset. Royaltyn från förlaget delar vi sedan lika, 50/50.

Process och pris för lektörsutlåtande och manusbearbetning

Om du vill ha hjälp med ett lektörsutlåtande eller en manusbearbetning ser processen ut så här:

  1. Du mejlar ditt manus eller ett textprov och en kortfattad presentation av ditt skrivprojekt till mig på marie-anne@musthavestories.se.
  2. Jag läser det du skickat och återkommer till dig så snart jag bara kan, oftast samma vecka.
  3. Vi bokar en tid. Om jag tror att vi kan hitta en väg framåt, antingen med målet att väcka intresse för ditt manus hos ett förlag eller genom egenutgivning, bokar vi en tid då vi ses för rådgivning och planering. Innan vi ses debiterar jag ingenting.
  4. Feedback. Under vårt möte kommer jag att fråga hur du tänker kring ditt skrivprojekt, om dina ambitioner och förhoppningar och hur mycket tid och kraft du själv har för att slutföra ditt projekt. Du får även feedback på ditt sätt att skriva och mina synpunkter i övrigt kring vad du bör tänka på. För detta första möte debiterar jag 1 000 kr inklusive moms.
  5. Lektörsutlåtande eller manusbearbetning? Därefter finns det två vägar att gå. Antingen läser jag hela manuset och lämnar ett muntligt och ett skriftligt, konstruktivt, lektörsutlåtande. Det landar på 10 000 kr inklusive moms. Eller så skickar du din senaste manusversion direkt till mig för bearbetning.
  6. Tidsplan och offert. I de fall vi är överens om en manusbearbetning gör jag först en provbearbetning av några textsidor, enligt principer som vi bestämmer oss för tillsammans. Samtidigt får du en offert på hela arbetet. Oavsett om vi går vidare därefter debiterar jag 1 000 kr inklusive moms för arbetet med provbearbetningen. Priset i offerten beror på hur lång tid det tar att bearbeta ditt manus, det kan handla om allt från en till flera veckors arbete.
  7. Mitt arbete enligt överenskommelse. När vi är överens om arbetsmetod, bearbetningsprinciper, tid och pengar bearbetar jag hela manuset. Jag fakturerar 50% av mitt offererade arvode i förskott och 50% när jag levererat hela manuset tillbaka till dig.