Fredrik Reinfeldt, författare till 3 november 2020 ödesvalet

”Mitt samarbete med Marie-Anne Knutas gav mig värdefulla synpunkter på min text och påminde mig om att en bok blir bättre när man samarbetar med en erfaren person.”